d
c

Informacja dla Pacjentów Komercyjnych

SZANOWNI PACJENCI CHCĄCY SKORZYSTAĆ Z PŁATNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Centrum Medyczne Royalmed UPRZEJMIE INFORMUJE, że w trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów i naszego Personelu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego każdemu Pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć odbycia płatnej wizyty w naszej poradni będziemy świadczyć porady U LEKARZA RODZINNEGO, PEDIATRY, INTERNISTY będziemy udzielać świadczeń medycznych wyłącznie poprzez TELEPORADY LUB WIDEOPORADY.

Wszelkie inne świadczenia medyczne i badania diagnostyczne będą świadczone wyłącznie przez lekarzy i pielęgniarki, które wyrażą gotowość do świadczenia usług w osobistym kontakcie z Pacjentem.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA, ZARÓWNO PACJENTÓW, JAK I PERSONELU, NASZA PLACÓWKA Z WŁASNYCH ŚRODKÓW ZAKUPIŁA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO ORAZ PACJENTÓW OSOBISTĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ.

Z UWAGI NA ZNACZNIE POWIĘKSZONE KOSZTY JAKIE POCIĄGA ZA SOBĄ UŻYCIE JEDNORAZOWEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ KOSZTY STERYLIZACJI POMIESZCZEŃ, CENY KAŻDEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ NAS USŁUGI BĘDĄ MUSIAŁY ULEC ZMIANIE. SĄ TO OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH NIE MOGLIŚMY W ŻADEN SPOSÓB PRZEWIDZIEĆ WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN CAŁKOWICIE OD NAS NIEZALEŻNYCH.

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY LUB ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI:

Poprzez Ankietę (formularz zgłoszeniowy) który jest dostępny on-line na stronie pod adresem https://app.smartsheet.com/b/form/96d0ee5bc46b4fbfaa29899fc22a5eb7

Poprzez komunikator Facebook Messenger dostępny na naszej stronie internetowej lub
Pod numerem telefonu 22 250-14-45

UWAGA! PŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI BĘDĄ MOGŁY BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ.

Szanowny Pacjencie, nie zostawimy Cię bez pomocy jeśli się do nas zwrócisz po poradę odpłatną. Jednak musisz, tak jak wszyscy inni pacjenci, dochować wszelkich procedur, abyśmy mogli prawidłowo zadziałać w celu udzielenia Ci odpowiednich świadczeń medycznych.
W tym celu wypełnij Ankietę podając wszelkie wymagane dane. Jeśli rzetelnie wypełnisz wszystkie pola i precyzyjnie określisz dolegliwości przyśpieszysz kontakt z Lekarzem. Na podstawie danych zawartych w Ankiecie Lekarz będzie mógł dokonać wstępnej oceny Twojego stanu zdrowia. Podczas TELEPORADY Lub WIDEOPORADY Lekarz będzie już wiedział jakie zadać Ci pytania w związku z problemem, z którym się do nas zgłosisz. To działanie nie tylko umożliwi, ale wręcz przyśpieszy postawienie diagnozy w celu udzielenia Ci pomocy. Zapamiętaj, że poprawne wypełnienie Ankiety ułatwi pracę Lekarzowi, a Ty będziesz miał pewność, że problem, z którym się do nas zgłosisz, zostanie rozwiązany.

W trosce o bezpieczeństwo stosuj się do wydawanych komunikatów oraz poleceń.

Ankieta – (formularz zgłoszeniowy) jest dostępna również do pobrania:

Jeśli nie skorzystasz z Ankiety on-line pobierz Ankietę z naszej strony internetowej wydrukuj ją i wypełnij. Możesz ją do nas dostarczyć poprzez:

  • przesłanie jej skanu e-mailem na adres: rejestracja@royalmed.com.pl,
  • włożenie jej do skrzynki pocztowej,
  • włożenie jej do pojemnika znajdującego się przed budynkiem przychodni.

Po przetworzeniu Ankiety przez nasz Personel zostaniesz poinformowany o terminie udzielenia Ci wizyty, Teleporady, Wideoporady lub innego świadczenia medycznego.

Informujemy, że Lekarz udzielający TELEPORADY lub WIDEOPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia e-recepty oraz zwolnienia lekarskiego.

Zarząd CM Royalmed sp. z o.o