Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia polegającą na stałym lub okresowym występowaniu wysokich wartości ciśnienia tętniczego krwi. Lekarz rozpoznaje nadciśnienie tętnicze, gdy jego wartości z co najmniej dwóch pomiarów wykonanych (z dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mm Hg/ 90 mm Hg [1, 2, 3].

Celem leczenia jest osiągnięcie ciśnienia tętniczego wynoszącego <140/90 mm Hg.
                                                                      ALE
Optymalne wartości ciśnienia zdrowego człowieka wynoszą <120/80 mm Hg.

Jakie są przyczyny nadciśnienia tętniczego?

W większości przypadków nie udaje się ustalić jednoznacznej przyczyny nadciśnienia tętniczego, określamy je jako nadciśnienie tętnicze pierwotne. Lekarz przed postawieniem takiego rozpoznania powinien wykluczyć wtórne przyczyny nadciśnienia tętniczego, takie jak choroby nerek, tętnic nerkowych oraz zaburzenia hormonalne.

Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w Polsce u osób dorosłych poniżej 80 roku życia wynosi około 32% [4].

dr n. med. Paweł Balsam

  1. Perk J., De Backer G., Gohlke H., et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2012;33:1635-1701.

  2. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. Red. Andrzej Szczeklik; 2015, wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

  3. ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension(ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens. 2013;31:1925-38.

  4. Badanie NATPOL 2011.